X

پیام مدیر عامل

 وظیفه اصلی ما خدمت به مردم شریف ایران است.

 خدمت و خدمتگذاری به مردم ایران افتخار بزرگی برای ما محسوب می گردد.

 شرکتهای پخش وظیفه خدمت رسانی در رساندن بموقع دارو در راستای حفظ و ارتقاء سلامتی جامعه را بر عهد دارند.

 توزیع کننده حلقه اصلی بین عرضه کنندگان کالا (تولید کننده و وارد کننده) با مصرف کنندگان می باشند.

 نیروی انسانی فعال و کوشا بزرگترین سرمایه شرکتهای پخش محسوب می گردد.

 داشتن سیستم مناسب موجب سرعت عمل در ارائه خدمات به مشتریان محسوب می گردد.

 مهندسی مداوم فرایندهای شرکت پخش موجب بهبود کارایی و بهره وری مناسب می گردد.

 تحویل به موقع کالا به مشتریان، در امر فروش و خدمت رسانی نقش موثری دارد.

 بهره مندی از تکنولوژیهای نوین و تغییر در مدل کسب و کار یکی از مزیتهای رقابتی محسوب می گردد.

 چابکی در سازمان موجب ارتقاء رشد و توسعه در فعالیتها می گردد.

 داشتن ساختار مناسب در سازمان موجب بهبود رفتار سازمانی کارکنان می گردد.

 معتقدیم: بهبود مستمر رضایت مشتری، چابکی در سازمان، خدمت رسانی رضایت بخش، بالا بردن سطح دانش، توسعه فعالیت، استفاده از تکنولوژی، تکنیکهای نوین و ارتقاء کیفیت و سلامتی در جامعه، پایانی ندارد.